post image
Już mamy dokumenty za rok 2022: Aktualna oferta dla pracowników UAM (rok 2022) : Oferta UAM_2022 Formularz zgłoszeniowy :  ENEL-MED-potrzebne dane do zawarcia umowy z pracownikiem Ogółne warunki ubezpieczenia ...

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (Enel-med): Rok 2022

.

post image
  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym ...

Ustawa 2.0

.

post image
  Strona w przygotowaniu. Materiał pojawi się ...

Habilitacja

.

post image
Wynagrodzenie nauczyciela akademiciego na UAM Wynagrodzenie nauczyciela akademiciego na UAM się składa z: wynagrodzenia zasadniczego, wynagrozenia za godziny ponadwymiarowe, dodatków funkcyjnych i specjalnych, i dodatku ...

Płaca

.

post image
Masz pytanie dot. czasu pracy? Zgłoś się do ZZNA UAM: zznauam@amu.edu.pl (lub zznauam@gmail.com)   Czas pracy / Pensum dydaktyczne Czas pracy nauczyciela akademickiego (z Regulaminu pracy ...

Czas pracy / Pensum dydaktyczne

.

post image
Fundusz Socjalny Funduszu Świadczeń Socjalnych (tzw. "Fundusz socjalny") muszą utworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Bez względu na liczbę ...

Fundusz socjalny

.

post image
Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach Opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach jest dofinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  Osoby uprawnione ...

Rodzina i dzieci

.

post image
Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM nr 322/2011/2012 z dn. 28 maja ...

Liczebność grup

.

post image
Godziny ponadwymiarowe Pensum nauczycieli akamickich na UAM wynika z Uchwały nr 321/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk: dla profesorów ...

Godziny ponadwymiarowe

.