post image
Godziny ponadwymiarowe Pensum nauczycieli akamickich na UAM wynika z Uchwały nr 321/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk: dla profesorów ...

Godziny ponadwymiarowe

.

post image
Strona w przygotowaniu. Materiał pojawi się ...

Umowy

.

post image
Strona w przygotowaniu. Materiał pojawi się ...

Ocena okresowa

.

post image
Strona w przygotowaniu. Materiał pojawi się ...

Urlopy

.

post image
 Strona w przygotowaniu.  Materiał pojawi się ...

Wynagrodzenie motywacyjne

.

post image
Strona w przygotowaniu. Materiał pojawi się ...

BHP

.

post image
Strona w przygotowaniu. Materiał pojawi się ...

Informacja dla Cudzoziemców

.