Opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach jest dofinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  Osoby uprawnione otrzymują dofinansowanie w miesięcznej wysokości ustalonej według następujących przedziałów dochodów:

Document2-page-001

      (kliknij obrazek, żeby powiększyć)

Wnioski o przyznanie dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach pobiera się i składa w Dziale Socjalnym UAM (pokój nr 29 w Collegium Minus). Osoby, otrzymujące dofinansowanie w roku 2014, które są zainteresowane dofinansowaniem w roku 2015, składają wnioski najpóźniej do dnia 15 marca 2015 roku.

Dokumenty potwierdzające comiesięczną zapłatę za pobyt dziecka/dzieci w żłobku lub przedszkolu osoby uprawnione składają w Dziale Socjalnym UAM co kwartal najpóźniej do dnia:

1.  15 marca 2015 roku za styczeń, luty, marzec,

2.  15 czerwca 2015 roku za kwiecień, maj, czerwiec,

3.  15 września 2015 roku za lipiec, sierpień, wrzesień,

4.  15 grudnia 2015 roku za październik, listopad, grudzień.

W przypadku złożenia potwierdzenia zapłaty po terminie pobyt dziecka/dzieci w żłobku, przedszkolu za poprzedni kwartał wypłata nie przysługuje. Wypłata świadczeń dokonywana jest raz na kwartał z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego kwartału.

 –

Festyn rodzinny

Od 2010 roku UAM organizuje co roku w maju na terenie Kampusu Morasko Festyn Rodzinny dla pracowników, emerytów i doktorantów UAM oraz ich rodzin.  Wsród licznych atrakcji sa:

  • strefa zabaw rodzinnych,
  • Występy muzyczne i taneczne (program Estrady z 2014 roku)
  • zabawy z balonami,
  • zamki do skakania,
  • balonowe zoo i kwiaciarnia,
  • malowanie twarzy,
  • warsztaty edukacyjne, plastyczne i muzyczne zorganizowane przez studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM,
  • konkursy rekreacyjno-sportowe zorganizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • jedzenie z grillu i inne smakołyki.

Program Fesytynu z 2014 roku

Organizatorzy:

Dział Socjalny
Wydział Studiów Edukacyjnych
Studium Wychowania Fizycznego i SportuComments are closed.