Wynagrodzenie nauczyciela akademiciego na UAM

Wynagrodzenie nauczyciela akademiciego na UAM się składa z: wynagrodzenia zasadniczego, wynagrozenia za godziny ponadwymiarowe, dodatków funkcyjnych i specjalnych, i dodatku za staż pracy. Poza tym ćzęść pracowników (ok. 20%) wybierani co roku na podstawie ustalonych w ich jednostce podstawowej (np. Wydział) kryteriów dostają wynagrodznie motywacyjne.

 

W roku 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił planowaną 30-procentową podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli akademickich w latach 2013-2015. Na UAM Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działających na uczelni ustalił trzy podwyżki dla nauczycieli akademickich na UAM w latach 2013-2015.  Szczegóły są zawarte w następujących Porozumieniach:

 

Zasady i wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na UAM regulują:Comments are closed.