Już mamy dokumenty za rok 2021:

Aktualna oferta dla pracowników UAM (rok 2021) : IR_Oferta_UAM_2021

Formularz zgłoszeniowy :  ENEL-MED-potrzebne dane do zawarcia umowy z pracownikiem

Ogółne warunki ubezpieczenia (OWU) : OWU ind. 2021

Adres mailowy do dalszych kontaktów z Enel-med: ubezpieczenia.administracja@enel.pl

Należy pisać maile do firmy Enel-med z adresu uczelnianego jako dowód, że kontaktuje się pracownik UAM.

 

 

 Comments are closed.