Aktualna oferta dla pracowników UAM :  IR_Oferta UAM_14112018-3-2018-2019

Formularz zgłoszeniowy :  ENELMED-potrzebne dane do zawarcia umowy z pracownikiem

Adres mailowy do dalszych kontaktów w Enel-med: magdalena.kalinowska@enel.pl

Należy napisać do Pani Kalinowskiej z adresu uczelnianego jako dowodem, że kontaktuje się pracownik UAM.

 

 

 Comments are closed.