21739768_s

 

Dlaczego warto zostać członkiem

Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UAM jest organizacją reprezentującą interesy nauczycieli akademickich zatrudnionych na UAM.

ZZNA UAM:

  • reprezentuje i chroni interesy zawodowe, materialne i socjalne członków Związku;
  • prezentuje aktualne informacje dotyczące spraw pracowniczych;
  • świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowniczych;
  • reprezentuje interesy członków wobec władz Uczelni oraz jej jednostek organizacyjnych;
  • stanowi pomost między pracodawcą i pracownikiem;
  • pomaga swoim członkom i innym nauczycielom akademickim w wyrażaniu swoich potrzeb;
  • broni praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zajmuje stanowisko w indywidualnych sprawach pracowniczych oraz dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku;
  • realizuje inne zadania wynikające z przepisów o związkach zawodowych;
  • może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Związku.