Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Grunwaldzska 6/8, p.48
60-780 Poznań

zznauam@amu.edu.pl
Tel: 668-466-645